$19.99

פרופילים סטנדרטים

קצת יותר...

משפחת הפרופילים 7000, 9000 ו 4400, נקראת גם פרופילים סטנדרטים. לפרופילים הללו עמידות לאורך שנים, יכולת לשאת חלונות גדולים במיוחד ומחירם יותר זול. רוב הפיתוח לבנייה חדשה ולתעשייה משתמש בפרופילים אלו.

Service 07 Feature 01

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.

Service 07 Feature 02

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.

Service 07 Feature 03

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.