$50.00

רשתות

קצת יותר...

רשתות נגד יתושים וזבובים משרתות אותנו בכל הבית. בדלת רשת, רשת הזזה, רשת נשלפת או רשת קבועה. לפעמים רשתות גלילה.
הרשת הסטנדרטית עמידה באש ומחזיקה שנים. לרב צבעה אפור. הרשת השחורה נקראת גם רשת שקופה.

Service 06 Feature 01

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.

Service 06 Feature 02

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.

Service 06 Feature 03

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.